مشخصات :

توضیحات:

این وبسایت که در سال 1394 راه اندازی گردید متعلق به کلینیک فیزیوتراپی آسیا در تهران میباشد که این مجموعه توسط دکتر قره داغی مدیریت میشود .

دسته بندی

انتخاب آسان است وقتی مسیرها مشخص باشد